محصول خریداری شده در صورت عدم استفاده و باز شدن لیبل شرکتی ، تا 4 روز امکان برگشت و یا تعویض دارد .

لازم به ذکر است که محصولات خرید ویژه ( حراجی ) فقط میتواند تعویض گردد ( به شرط عدم استفاده و باز شدن محصول )