راکت تنیس بابولات زنانه (24)

راکت تنیس بابولات مردانه (25)

راکت تنیس جونیور بابولات (37)