راکت تنیس بابولات زنانه (25)

راکت تنیس بابولات مردانه (26)

راکت تنیس جونیور بابولات (30)